Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 9, 658 - 664

Overzichtsartikel

Pramipexol bij bipolaire depressie: een literatuurstudie en klinische aanbevelingen

V. Dionys, P. Sienaert

Achtergrond Bipolaire depressie is een veelvoorkomend klinisch probleem en vormt een uitdaging in de praktijk door de geringe therapeutische mogelijkheden.
Doel Een overzicht geven van het beschikbare onderzoek naar het effect van pramipexol bij bipolaire depressie en klinische aanbevelingen formuleren. 
Methode Literatuuronderzoek, waarbij auteurs van geïncludeerde studies werden gecontacteerd met de vraag naar hun klinische ervaringen met PPX.
Resultaten Er werden 4 meta-analyses/systematic reviews, 2 RCT’s, 1 openlabelonderzoek, 2 naturalistische studies en 2 retrospectieve studies geïncludeerd. De eerste RCT toonde een significant hogere respons in vergelijking met placebo (67% vs. 20%), maar niet voor remissie (20% vs. 16%). Een tweede RCT rapporteerde een hogere respons- en remissieresultaten bij pramipexol in vergelijking met placebo (60% vs. 9%; 40% vs. 9%). Pramipexol werd algemeen goed verdragen.
Conclusie De rol van pramipexol bij therapieresistente depressie lijkt veelbelovend, maar blijft beperkt onderzocht. Er is behoefte aan meer gerandomiseerd onderzoek.