Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 9, 644 - 649

Onderzoeksartikel

Jongeren met seksueel grens­overschrijdend gedrag; kwalitatief onderzoek naar behandeling

J. Evenepoel, F. Van Deynze, D. Neves Ramos

Achtergrond Seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren is een substantieel probleem. Deze doelgroep is echter moeilijk te onderzoeken, waardoor de wetenschappelijke evidentie waarop behandelaars zich kunnen baseren beperkt is.
Doel Vanuit praktijkervaring de behandelinterventies en de impact ervan in kaart brengen.
Methode Kwalitatief onderzoek met diepte-interviews bij Vlaamse hulpverleners (n = 10) en vervolgens een verhalende thema-analyse.
Resultaten Jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonden, waren vaak getekend door ontwikkelingstrauma en kwetsuren. Het nut van hen als een aparte groep behandelen kon in twijfel worden getrokken. Vijf hoofdthema’s kwamen naar voren als aandachtspunten bij de behandeling: afstemmen op het profiel van de jongere, weerstand en motivatie, therapeutische relatie, behoefte aan een positief verhaal en de context. Daarnaast werden er problemen aangewezen waar men in de praktijk tegenaan liep.
Conclusie De werkzame factoren lijken samen te vallen met algemene psychotherapeutische aspecten. Daarnaast wijzen de resultaten op een gebrekkige organisatie van het Vlaams zorglandschap. Er valt nog heel wat winst te boeken bij deze doelgroep, o.a. door meer te investeren in continuïteit van zorg.