Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 3, 197 - 202

Essay

Maatwerk in hoogspecialistische ggz met individuele dynamische netwerkanalyse

J.H. Houtveen, L. de Vroege, J.F. van Eck van der Sluijs, I. Elfeddali, A.C. Videler, C.H. Lunter, W.J. Kop, R. Geenen

Achtergrond Patiënten in de ggz hebben vaak moeite om samenhang tussen verschillende symptomen te zien, zoals tussen lichamelijke en psychische symptomen. Dit is met name een probleem voor een patiënt met complexe problematiek. Individuele dynamische netwerkanalyse kan nieuwe diagnostische en behandelmogelijkheden opleveren. Dit kan een uitgangspunt zijn voor maatwerk bij patiënten met complexe problemen in de hoogspecialistische ggz bij wie geprotocolleerde behandelingen te weinig hebben opgeleverd.
Doel De mogelijkheden verkennen voor het toepassen van individuele dynamische netwerkanalyse in de hoogspecialistische ggz.
Methode Uiteenzetten van deze mogelijkheden, uitgewerkt voor de somatisch-symptoomstoornis.
Resultaten Via de smartphone beantwoordt een patiënt een korte gepersonaliseerde vragenlijst meerdere keren per dag gedurende enkele weken. Deze intensieve longitudinale data worden met tijdreeksanalyse omgezet naar patiëntspecifieke dynamische symptoomnetwerken. Deze laten zien hoe schommelingen over de tijd in lichamelijke en psychische symptomen en beïnvloedende factoren (zoals specifieke situaties) op elkaar inwerken in het dagelijks leven van een patiënt. Ze geven ook aanwijzingen over oorzaak-gevolgrelaties.
Conclusie Dynamische symptoomnetwerken verschaffen inzicht in de samenhang tussen symptomen en beïnvloedende factoren en bieden ondersteuning bij de keuze van individuele behandeldoelen en behandelmodules in de hoogspecialistische ggz. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de (patiëntspecifieke) effecten van een behandeling op maat.