Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 1, 56 - 63

Essay

Publieke ggz en de opkomst van e-community’s: een casestudy van PsychoseNet.nl

A. Kelkboom, A. Marsman, G. Roorda, J. van Os

Achtergrond Psychische stoornissen hebben een jaarlijkse prevalentie van ongeveer 20%, terwijl de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) een behandelingscapaciteit heeft van ongeveer 7%. Dit suggereert dat er behoefte is aan een publieke ggz, parallel aan traditionele een-op-eenbehandelingen in de zorgverzekeringswet. Multideskundige e-community’s vormen een nieuw fenomeen dat lijkt te voorzien in een deel van de publieke ggz-zorgbehoefte. Doel De huidige analyse betreft een casestudy van PsychoseNet.nl, een multideskundige e-community die in 2015 werd gelanceerd en nu 1,5 miljoen bezoekers per jaar heeft. Statische en dynamische inhoud op het gebied van psycho-educatie, herstelverhalen, weerbaarheidsbevordering, zelfmanagement, empowerment, interactieve platforms en onlineadviezen worden beschreven. Methode Een exploratieve en descriptieve analyse over het gebruik en de functionaliteit van PsychoseNet.nl binnen het Google Analytics-framework. Resultaten PsychoseNet.nl werd door meer dan drie miljoen gebruikers bezocht, met meer dan 13 miljoen paginaweergaven. Gebruikers kwamen voornamelijk uit Nederland en België. Populaire secties van de website waren het onlinespreekuur, chat, forum en blogs. Conclusie We concluderen dat e-community’s zoals PsychoseNet.nl een leemte lijken te vullen, tegen minimale kosten. Echter, een formeel statuut van ‘publieke ggz’, waaronder e-community’s zouden kunnen vallen, ontbreekt vooralsnog in Nederland.