Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 11, 927 - 935

Overzichtsartikel

Voeding bij psychische aandoeningen gedurende de levensloop; een overzicht van de evidentie

A. Oenema, D. de Ruijter, C. Vingerhoets, I.S.M. van der Wurff, D.J. Bos, M. Nicolaou, M. Bot, E.J. Giltay, R.J.T. Mocking

achtergrond Voeding wordt nog beperkt ingezet in de preventie en behandeling van psychische aandoeningen.
doel Wetenschappelijke kennis over voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop samenvatten.
methode Literatuuroverzicht op basis van recente kennissyntheses, meta-analyses en originele studies.
resultaten Gezonde voedingspatronen hangen samen met een lagere kans op het ontstaan van depressieve klachten bij volwassenen en mogelijk ook bij kinderen en adolescenten. Voedingsinterventies kunnen bijdragen aan het verminderen van depressieve klachten bij hoogrisicogroepen en lijken ook een gunstige bijdrage te leveren in de behandeling van depressie. Meta-analyses van gerandomiseerde studies laten zien dat omega 3-vetzuursuppletie van toegevoegde waarde kan zijn in de behandeling van adhd bij kinderen en depressie bij volwassenen.
conclusie Bevorderen van gezonde voeding in lijn met de Nederlandse Richtlijnen Goede Voeding is belangrijk in het gehele spectrum van goede psychische gezondheid tot een chronische aandoening. Meer aandacht voor het bevorderen van gezonde voedingspatronen bij patiënten met psychische aandoeningen kan leiden tot belangrijke gezondheidswinst.

trefwoorden omega 3-vetzuren, psychische aandoeningen, voedingspatronen