Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 11, 981 - 989

Overzichtsartikel

De kunst van de lange adem: implemen-tatie van leefstijlinterventies in de ggz

J. Deenik, A. Looijmans, F.R. Kruisdijk, F. Jörg

achtergrond Steeds meer studies tonen de werkzaamheid van leefstijlinterventies aan voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen, zowel preventief als curatief. Implementeren en succesvolle continuering van zulke interventies in de alledaagse praktijk blijkt echter een uitdaging.
doel Beschrijven van implementatiefactoren van verschillende leefstijlinterventies in de dagelijkse praktijk.
methode We bundelen de uitkomsten van drie recent afgeronde proefschriften en geven aanbevelingen en handvatten voor de praktijk.
resultaten Bevorderende en belemmerende implementatiefactoren bleken grotendeels universeel te zijn voor setting en doelgroep. Zorgprofessionals en patiënten waardeerden en ondersteunden de ingezette leefstijlinterventies. Een gebrek aan prioriteit, erkenning en ondersteuning voor het onderwerp op organisatieniveau werden in alle studies als belemmerende factoren genoemd. Gelijktijdige inzet op verschillende componenten (zoals bewegen, voeding en ontspanning), afgestemd op mogelijkheden en interesses van patiënten en het stellen van haalbare doelen is van belang voor succes. Het betrekken van gekwalificeerd personeel met expertise in leefstijl, gedragsverandering en psychiatrie, en samenwerking tussen disciplines binnen de ggz en met ketenpartners daarbuiten zijn bovendien cruciaal.
conclusie Succesvolle implementatie van leefstijlinterventies in de geestelijke gezondheidszorg vereist een langetermijnvisie, veranderingen in cultuur en gedrag en een lange adem in de uitvoering

trefwoorden beweging, depressie, ernstige psychiatrische aandoening, implementatie leefstijlinterventies