Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 11, 968 - 973

Essay

Rol van de huisarts bij de leefstijl van patiënten met psychische aandoeningen

M.J.T. Oud

achtergrond Preventie is een kerntaak van huisartsen en hun praktijkondersteuners. Bij een patiënt met een lichamelijke of psychische klacht verbreden zij het gesprek naar mogelijke leefstijlfactoren. Patiënten met psychische aandoeningen hebben vaak verminderde gezondheidsvaardigheden.
doel Beter inzicht geven in de rol van de huisarts bij de leefstijl van patiënten met psychische klachten of aandoeningen.
methode Beschrijven van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie in de eerste lijn, waarbij aan de orde komen de werkwijze van huisartsen, de ketenzorg, de huisartsenzorggroepen met kaderhuisartsen en het belang van samenwerking met de specialistische ggz.
resultaten Als een patiënt met klachten bij de huisarts komt, exploreert die het verband tussen deze klachten en de leefstijl en als intensievere begeleiding nodig is, delegeert de huisarts dit aan de praktijkondersteuner. Huisartsen werken volgens het principe van stepped care: lichte zorg als het kan en zware zorg als het moet.De huisartsenpraktijk heeft ketenzorgprogramma’s voor chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, copd of cardiovasculaire problemen. Naast hiaten in hun zelfzorg, die nauwkeurig in kaart gebracht moeten worden, hebben patiënten met ernstige psychische aandoeningen (epa) vaker dergelijke aandoeningen.
conclusie Diagnostiek en behandeling van leefstijlproblematiek van patiënten met epa zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de specialistische ggz en de huisarts, maar de samenwerking staat nog in de kinderschoenen. Psychiaters kunnen veel meer gebruikmaken van de kennis en mogelijkheden van de (kader)huisarts.

trefwoorden huisarts, ketenzorg, leefstijl, preventie, psychische aandoening