Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 11, 955 - 959

Overzichtsartikel

De rol van zingeving in de psychiatrie: belangrijk, maar nog onduidelijk

H.J.R. Hoenders, A.W. Braam

achtergrond Er is een toename van interesse in zingeving in relatie tot psychiatrie.
doel Het verkennen van de plaats en betekenis van zingeving in de ggz.
methode Een narratieve review van recente ontwikkelingen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
resultaten Zingeving is gerelateerd aan meer (geestelijke) gezondheid en welzijn en een langere levensduur, maar er is nog onduidelijkheid over definitie en conceptualisatie. Er zijn klinische aanbevelingen en potentiële risico’s beschreven, maar deze zijn voor de psychiatrie niet systematisch onderzocht.
conclusie Zingeving lijkt een belangrijke leefstijlfactor, die positief correleert met (geestelijke) gezondheid, maar er is een noodzaak voor betere definiëring, conceptualisatie en aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Een multidisciplinaire richtlijn voor psychiatrie lijkt wenselijk.

trefwoorden leefstijl, psychiatrie, zingeving