Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 9, 794 - 797

Klinische Praktijk

Carbamazepine en quetiapine: een onderbelichte, maar zeer relevante interactie

S. van der Gaag, R.W. Kupka, P.M. Bet

samenvatting Wij beschrijven een casus van het gelijktijdig gebruik van carbamazepine en quetiapine, met een zeer relevante interactie die aandacht behoeft. Deze combinatie wordt in de psychiatrie gebruikt, bijvoorbeeld bij een bipolaire stemmingsstoornis, maar ook binnen andere disciplines. Farmacotherapie is een van de hoekstenen van de behandeling van bipolaire stemmingsstoornissen. Daarbij worden vaak combinaties van medicijnen gebruikt. Carbamazepine, een anti-epilepticum dat ook werkzaam is als stemmingsstabilisator, en quetiapine, een antipsychoticum van de tweede generatie, worden beide aanbevolen in de multidisciplinaire richtlijn. Behalve bij monotherapie is combinatie van beide niet uitgesloten. Het is opvallend dat carbamazepine en quetiapine een sterke farmacokinetische interactie hebben met elkaar via het metaboliserende leverenzym, cyp3A4. Deze interactie heeft een factor 10 verlaging van de bloedspiegel van quetiapine tot gevolg. De consequentie hiervan is een mogelijk verlies van klinische effectiviteit van quetiapine.

trefwoorden bipolaire stoornis, carbamazepine, combinatietherapie, farmacokinetiek, interactie