Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 5, 395 - 396

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Diepe hersenstimulatie bij 70 patiënten met therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis

I. Graat, D.A.J.P. Denys