Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 4, 274 - 282

Overzichtsartikel

Ouders van suïcidale jongeren en transitiepsychiatrie; ethische en therapeutische uitdagingen

M. Sabbe, G. Hendrickx, E. Vanlinthout, S. Tremmery

achtergrond Voor jongeren tussen 15 en 25 jaar met psychische kwetsbaarheden, die de transitie van kinderpsychiatrie naar volwassenenpsychiatrie maken, is er vaak discontinuïteit van zorg. Juist in deze leeftijdsgroep is suïcide één van de voornaamste doodsoorzaken. Hoewel men weet dat ouders belangrijk zijn in het zorgproces bij suïcidale jongeren, stuit de ouderparticipatie tijdens de transitie op verschillende uitdagingen.
doel Het duiden van de ethische, therapeutische en praktische aspecten wat betreft ouders van een suïcidale jongere tijdens de transitie.
methode Een literatuurstudie in de belangrijkste literatuurdatabanken.
resultaten We vonden geen studies die specifiek focussen op ouderparticipatie bij suïcidale jongeren in de transitiezorg. De wetenschappelijke evidentie om de ouders van suïcidale jongeren te betrekken bij de behandeling is groot, zowel naar uitkomst als naar levenskwaliteit. In de transitiezorg is de betrokkenheid van ouders eveneens belangrijk, maar verschillende barrières zijn aanwezig die deze participatie bemoeilijken.
conclusie Ouderparticipatie tijdens de transitiezorg wordt door ethische, therapeutische en praktische kwesties bemoeilijkt. Hiermee rekening houdend moeten ouders in de zorg voor hun kind zo veel mogelijk betrokken worden. Verder dient er ook voldoende aandacht te zijn voor de zorgen en noden van de ouders zelf.

trefwoorden jongeren, ouders, su��cide, transitiezorg