Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 3, 229 - 233

Klinische Praktijk

Psychose en bewegingsstoornissen bij een adolescent met 22q11.2-deletiesyndroom

J.R. Zinkstok, F. Velders, R. Rieken, M. Houben, A. Fiksinski, T.A.M.J. van Amelsvoort, E. Boot

samenvatting Het 22q11.2-deletiesyndroom (22q11.2ds) is een multisysteemaandoening die gepaard gaat met een sterk verhoogd risico op neuropsychiatrische comorbiditeit, met inbegrip van motorische symptomen. Wij beschrijven een 15-jarige adolescente met 22q11.2ds, een psychotische stoornis en katatonie. Bij 22q11.2ds komt katatonie relatief vaak voor. De behandeling van psychotische stoornissen kan bij deze patiënten gecompliceerd worden door insulten en een mogelijk verhoogde kwetsbaarheid voor medicatiegeïnduceerde motorische bijwerkingen. Omgekeerd kunnen symptomen van de ziekte van Parkinson abusievelijk geduid worden als bijwerkingen van antipsychotica. Men moet alert zijn op het ontstaan van bewegingsstoornissen bij mensen met 22q11.2ds. Naast psychiatrisch onderzoek is het monitoren op het ontstaan van motorische problemen aan te bevelen.

trefwoorden 22q11-deletiesyndroom, bewegingsstoornissen, katatonie, parkinsonisme, ziekte van Parkinson