Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 1, 54 - 61

Essay

Soteriahuis in de huidige ggz; klein­- schalige milieutherapeutische benadering voor opvang bij eerste psychotische episode

L. van Bouwel

achtergrond Zowel in Nederland als België zijn de laatste decennia ambulante benaderingsmogelijkheden gecreëerd om patiënten met een psychotische episode een effectieve behandeling aan te bieden, dankzij de uitbouw van mobiele teams. Indien het thuismilieu de persoon in crisis niet langer kan opvangen, wordt deze meestal naar een ziekenhuis doorverwezen. De breuk met het gewone leven en het bijbehorend stigma worden vaak door de patiënt zelf en zijn familie als zeer ingrijpend ervaren.
doel Exploreren in welke mate een Soteriahuis een plaats kan hebben in de huidige zorg voor mensen met een eerste psychotische episode.
methode Beschrijving van de werkwijze van een Soteriahuis en reflectie aan de hand van de literatuur.
resultaten De Soteriabenadering biedt een laagdrempelige, destigmatiserende benadering voor mensen in een psychotische crisis, maar tot dusver is er onvoldoende wetenschappelijk evidentie naar effectiviteit. Ze leidt echter wel tot een grotere tevredenheid bij patiënten en hun familieleden dan een reguliere ziekenhuisopname.
conclusie Een Soteriahuis kan voor de opvang van een patiënt met een acute psychotische crisis een zinvol alternatief bieden voor het ziekenhuis. Bovendien kunnen uit het Soteriamodel een aantal elementen overgenomen worden die zowel de ambulante als klinische behandeling van een psychotische episode ten goede komen. Dit model vraagt echter grondiger onderzoek naar effectiviteit vooraleer conclusies naar implementatie getrokken kunnen worden.

trefwoorden destigmatisering, herstel, psychotische crisis, Soteriahuis