Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 814 - 818

Essay

De rol van de context bij agressief gedrag van mensen met een lichte verstandelijke beperking

M. Knotter, A. Willems, X. Moonen

achtergrond In de psychiatrie zijn er nog té weinig aandacht voor en kennis over lichte verstandelijke beperking (lvb). Agressieproblemen komen regelmatig voor bij patiënten met een lvb die in de ggz behandeld worden en/of opgenomen zijn.
doel Verhelderen van achtergronden van agressieproblemen en adviezen voor voorkómen ervan.
methode Bespreken literatuur en praktijkervaring.
resultaten Agressieproblemen worden niet alleen veroorzaakt door factoren die te maken hebben met de lvb of met psychische stoornissen, maar ook door factoren in de therapeutische context van de patiënt. Dit betreft bijvoorbeeld de bejegeningsstijl van de begeleider en diens persoonlijke kenmerken, het behandelklimaat, en het werk- en organisatieklimaat.
conclusie De behandeling van opgenomen agressieve patiënten met een lvb kan effectiever worden als gericht aandacht wordt besteed aan het herkennen van de lvb en aan de kwaliteit van de pedagogische bejegening door de begeleiders, aan het vormgeven van een open leefklimaat en door te investeren in een goed werkklimaat.

trefwoorden agressie, bejegening, context, lichte verstandelijke beperking