Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 9, 649 - 653

Klinische Praktijk

Oculogyre crisis als enige extrapiramidaal symptoom bij auto-intoxicatie met risperidon

L. van Renterghem, K. Titeca, C.L. Crunelle, P. Geerts, F. Matthys

SAMENVATTING Een 19-jarige patiënte bezocht de spoedgevallendienst met een auto-intoxicatie, waarop zich een oculogyre crisis (ogc) zonder andere extrapiramidale symptomen (eps) voordeed. Patiënte had risperidon 3 mg (een antipsychoticum van de tweede generatie) ingenomen; deze informatie verschafte ze ons echter pas bij een tweede bevraging. Deze bijzondere gevalsbeschrijving van een geïsoleerd voorkomende ogc toont aan dat hulpverleners aandachtig dienen te blijven voor het voorkomen van ogc, ook wanneer de frequentst voorkomende eps niet aanwezig zijn. In tweede instantie benadrukt deze casus het belang van een volledige anamnese om de hulpverlener zo vlot mogelijk naar de correcte diagnose te leiden.

trefwoorden atypische antipsychotica, dystonie, extrapiramidale symptomen, oculogyre crisis, risperidon