Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 7, 498 - 503

Klinische Praktijk

Lithiumadditie bij monoamine-oxidaseremmers bij therapieresistente depressie: casusbeschrijvingen en literatuuroverzicht

A. Gudde, A. van der Meij, J. Spijker

SAMENVATTING Drie patiënten met een therapieresistente depressie werden behandeld met een monoamineoxidase(mao)-remmer en kregen daaraan lithium toegevoegd in de hoop hiermee verder herstel te bereiken. Eén patiënt ervoer binnen 24 uur duidelijke verbetering van depressieve symptomen, één patiënt reageerde zeer minimaal en één patiënt reageerde helemaal niet. Literatuuronderzoek liet meer casusbeschrijvingen zien waarbij lithiumadditie bij mao-remmers effectief bleek. De gevonden aanwijzingen voor een positief effect van lithiumtoevoeging aan mao-remmers vragen om meer onderzoek om de werkzaamheid van deze potentieel effectieve additiestrategie beter te onderbouwen en te begrijpen.

trefwoorden lithium, mao-remmer, therapieresistente depressie