Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 6, 392 - 402

Overzichtsartikel

Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije ggz? Een literatuurstudie

A. Neven, J.M. Vermeulen, E. Noordraven, A.E. Bonebakker

achtergrond Er is wereldwijd en in Nederland een trend gestart van psychiatrische ziekenhuizen die hun instellingen rookvrij maken. Er zijn echter zorgen dat het ontzeggen van de mogelijkheid om te roken kan leiden tot meer agressieve incidenten.
doel Bepalen middels een literatuurstudie of de transitie naar een rookvrij terrein in psychiatrische ziekenhuizen gepaard ging met een toe- of afname in agressieve incidenten, separatie en noodmedicatie.
methode Een gestructureerd literatuuronderzoek in Medline, Embase en Psycinfo.
resultaten In totaal werden 17 studies geïncludeerd uit 4 verschillende landen, waarvan 5 studies (29%) een positieve associatie van een rookverbod zagen met het aantal gerapporteerde agressie-incidenten, 7 studies (41%) een negatieve associatie lieten zien en 5 studies (29%) geen verschil vonden in het aantal agressie-incidenten tussen de periode voor en na de invoering van een rookverbod. De geïncludeerde studies toonden een grote heterogeniteit wat betreft de vorm en inhoud van een rookverbod, het meten en definiëren van agressie, de duur van de interventieperioden en de grootte van de ziekenhuizen.
conclusie Indien diverse voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen bij het invoeren van een rookverbod, is de kans op een toename van agressie beperkt.

trefwoorden agressie, literatuurstudie, rookvrije ziekenhuizen