Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 5, 317 - 325

Onderzoeksartikel

High en intensive care in de langdurige klinische psychiatrie

C.H.C.M. Verbruggen-smulders, D. Postulart, Y. Voskes

achtergrond Door de ambulantisering van zorg is tegelijkertijd duidelijk geworden dat er opnamemogelijkheden beschikbaar moeten blijven om cliënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken, tijdelijk op te vangen. Mede op basis van ervaringen opgedaan bij het project ‘Terugdringen drang en dwang’ is high en intensive care (hic) ontwikkeld. Hiermee beoogt men de zorg te verbeteren voor psychiatrische cliënten die aangewezen zijn op een crisisopname in een psychiatrisch ziekenhuis.
doel Onderzoeken of het hic-model toepasbaar is bij cliënten die verblijven in de langdurige klinische psychiatrie en die, vanwege een ernstige psychiatrische crisis, kortdurend opgenomen moeten worden op crisisafdelingen in de langdurende intramurale zorg.
methode Responsieve procesevaluatie waaraan drie crisisafdelingen binnen de langdurige klinische psychiatrie van verschillende psychiatrische instellingen meededen. Gestart werd met de afname van de hic-monitor gevolgd door semigestructureerde interviews en focusgroepen.
resultaten De items uit het werkboek konden geïmplementeerd worden binnen de onderzochte setting. Bevorderende en belemmerende factoren werden gevonden, evenals een manier om belemmerende factoren weg te nemen.
conclusie Het hic-model is toepasbaar voor cliënten die verblijven in de langdurige klinische psychiatrie en die, vanwege een ernstige psychiatrische crisis, kortdurend opgenomen moeten worden op crisisafdelingen in de langdurige klinische psychiatrie. Aanpassingen zijn echter wel geïndiceerd.

trefwoorden crisisinterventie, drang en dwang, high en intensive care, intramurale ggz