Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 164 - 169

Overzichtsartikel

Ken u zelf; leertherapie in de Nederlandse opleiding tot psychiater

N. Draijer

achtergrond Voor de arts in opleiding tot psychiater (aios) in Nederland geldt een verplichte leertherapie van 50 zittingen. Nederland is hierin uniek. Deze maatregel staat niet ter discussie.
doel Beschrijven van verschillende aspecten en standpunten van voor- en tegenstanders van verplichte leertherapie.
methode Overzicht van onderzoek plus enkele observaties vanuit de leertherapeut.
resultaten In het verleden is er wel discussie geweest over de verplichte leertherapie. Voorstanders noemen de volgende redenen om aan leertherapie vast te houden als goede basis voor het leren van psychotherapie: 1. de aios ervaart zo wat het betekent om afhankelijk te zijn binnen een behandelrelatie; 2. de aios leert zo de noodzakelijke competenties (empathisch zijn, reflectief vermogen etc.); 3. leertherapie draagt bij aan verdieping van het gevoel; en 4. leertherapie is een middel om stress en overspanning tegen te gaan. Tegenstanders van de verplichte leertherapie wijzen erop dat onderzoek niet aantoont dat leertherapie effect heeft op de behandelresultaten van de therapeut/aios.
conclusie Leertherapie staat in de Nederlandse psychiatrieopleiding thans niet ter discussie. Het vormt de plaats binnen de opleiding - tussen supervisie en mentoraat - waar het persoonlijk en het werkleven van de aios samenkomen.

trefwoorden leertherapie, opleiding, psychotherapie