Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 194 - 199

Onderzoeksartikel

Entrustable professional activities voor het Nederlandse opleidingsplan psychiatrie

N. Rühl, B.M. van Hulst, B. de Leede, A. Oosterling

achtergrond Het vaststellen van het competentieniveau van de arts in opleiding tot specialist (aios) is gewenst vanwege de beoogde individualisering van de opleiding. Dat is lastig omdat competenties abstract zijn. Entrustable professional activities (epa’s) worden momenteel bij andere medische vervolgopleidingen ingezet als een hulpmiddel om het competentieniveau gedurende de opleiding vast te stellen en keuzes te maken wat betreft individualisering.
doel Beschrijven van een set epa’s voor het gemeenschappelijk deel van de opleiding psychiatrie in Nederland.
methode Een selectieve literatuursearch en empirisch gestuurde ontwikkeling van epa’s middels klankbordbijeenkomsten door de werkgroep Entrustable Professional Activities.
resultaten De werkgroep definieerde acht ‘essentiële’ epa’s.
conclusie Gebruikmakend van literatuur en klankbordbijeenkomsten is er op basis van common sense een set epa’s ontwikkeld voor het gemeenschappelijk deel van de opleiding psychiatrie in Nederland. Terwijl deze nu in het nieuwe opleidingsplan geïntegreerd dienen te worden, waren de eerste pogingen de epa suïcidaliteitsbeoordeling bij aiossen te toetsen, succesvol.

trefwoorden competentiegericht opleiden, entrustable professional activities, opleiding psychiatrie