Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 175 - 181

Overzichtsartikel

Heterogeniteit in de Europese opleidingen tot psychiater: competitie of samenwerking?

L. De Picker, A. Nobels

achtergrond Binnen de Europese Unie wordt een wederzijdse erkenning als specialist in een geneeskundige discipline beoogd. Hiertoe heeft de European Union of Medical Specialists reeds in 1993 niet-bindende kwaliteitscriteria voor elk medisch specialisme opgesteld. Echter, voor de psychiatrie is er vandaag de dag nog steeds geen sprake van internationale standaardisatie van of kwaliteitscontrole op de verschillende nationale opleidingsprogramma’s.
doel Onderzoeken van de heterogeniteit van de opleiding tot psychiater in Europa en de uitdagingen voor de opleiding die hieruit voortvloeien.
methode Onderzoek op beschikbare gegevens uit de literatuur en data uit enquêtes bij Europese specialisten in opleiding, verzameld tussen 2016 en 2018.
resultaten Er bestaan grote verschillen in de opleiding tot psychiater tussen de verschillende Europese landen, zowel in vorm, inhoud als arbeidsomstandigheden. De minimumduur van de opleiding varieert tussen 4 en 7 jaar binnen de Europese Unie. Inhoudelijk blijkt met name de plaats van psychotherapie in het curriculum erg divers. Ten slotte w0rden de verschillen in leerervaringen tussen de verschillende landen ook beïnvloed door organisatorische variabelen, zoals arbeidsduur en de beschikbaarheid van super­visie.
conclusie Ondanks initiatieven om de Europese opleidingen tot psychiater te harmoniseren, is er in de praktijk weinig evolutie in deze richting merkbaar. Wel is er steeds meer kennis beschikbaar over de opleidingsvariabelen waarin landen onderling verschillen, waar psychiaters in opleiding gebruik van kunnen maken om hun opleiding actief mee vorm te geven.

trefwoorden efpt, master-na-master, opleiding tot psychiater, psychiatrie in Europa, specialisatie