Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 2, 97 - 103

Onderzoeksartikel

De ontwikkeling van de vernieuwde Flexible ACT-schaal: F-ACT-s 2017

K.H. Westen, M.D. van Vugt, M. Bähler, PH. Delespaul, H. Kroon

achtergrond Een belangrijk model voor de organisatie van zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) is flexible assertive community treatment (f-act). f-act combineert casemanagement met assertieve crisisinterventie. Kwaliteitsbewaking gebeurt sinds 2008 door middel van een modelgetrouwheidsschaal. Uit onderzoek bleek dat de gehanteerde normering niet meer strookte met moderne normen rond herstelgerichte en evidence-based zorg, zoals vastgesteld in behandelrichtlijnen.
doel Ontwikkelen van een nieuwe modelgetrouwheidsschaal voor f-act-teams.
methode Door empirisch onderzoek, raadpleging van experts en feedback van professionals, onderzoekers, belangenverenigingen en naasten werd een nieuwe modelgetrouwheidsschaal ontwikkeld (f-acts 2017). De proefschaal werd uitgeprobeerd met getrainde auditors bij 21 f-act-teams en aangepast in twee pilotrondes.
resultaten In 2017 werd de definitieve versie voorgelegd aan de betrokkenen en vastgesteld door het bestuur van het Centrum Certificering act en fact (ccaf). Ze wordt nu in de praktijk gebruikt. conclusies Het (onderzoeks)veld heeft met de f-acts 2017 een nieuw state-of-the-art instrument om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met epa te monitoren. Het gebruikt veldnormen om het modelgetrouw werken van teams die zich richten op patiënten met epa te beoordelen in een snel veranderende context.

trefwoorden certificering, ernstige psychische aandoeningen, flexible act, modelgetrouwheidsschaal