Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 1, 41 - 47

Onderzoeksartikel

Voorspelling van de zorgconsumptie in de verslavingszorg; met MATE-intake-instrument beter dan met DSM-scores, maar onvoldoende als basis voor bekostiging

R.J.T. Rutten, T.G. Broekman, G.M. Schippers

achtergrond Het kunnen voorspellen van de zorgconsumptie bij aanvang van een zorgtraject op grond van patiëntkenmerken is van belang voor zowel indicatiestelling als bekostiging van de ggz. In het kader van een bestuurlijk akkoord in de ggz is daarvoor een zorgvraagzwaartemodel ontwikkeld. De voorspellende kracht van dat model is beperkt en mede daarom omstreden. doel Bezien of de voorspelling van zorgconsumptie met het zorgvraagzwaartemodel kan worden verbeterd met gebruik van meer en preciezere patiëntkenmerken. methode De voorspelling van zorgconsumptie op grond van patiëntkenmerken verzameld aan de voordeur van een verslavingszorginstelling vergelijken met die met de indicatoren in het zorgvraagzwaartemodel 1.0. resultaten Het betrekken van meer en preciezere patiëntkenmerken aan de voordeur in de verslavingszorg verklaarde een aanmerkelijk groter deel van de variantie in zorgconsumptie dan het zorgvraagzwaartemodel 1.0. conclusie De voorspelling van de zorgconsumptie kan sterk worden verhoogd, maar is nog onvoldoende om bekostiging op te baseren.

trefwoorden trefwoorden mate, triage, verslaving, zorgconsumptie, zorgvraagzwaarte