Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12, 856 - 855

2018 187 elton   dom

Algemene psychiatrie

Also human. The inner lives of doctors

Caroline Elton

William Heineman, Londen, 2018 372 pagina’s, isbn 978-17-851-5090-6, £ 16,99

Er is tegenwoordig heel wat te doen over de belasting die de opleiding tot en het beroep van arts met zich meebrengt. Burn-outpreventie en zelfzorg voor artsen staan dan ook meer en meer (maar nog veel te weinig) op het menu binnen de opleiding of nascholingstrajecten. Vanuit dit perspectief biedt dit recente boek interessante inzichten. De auteur is een psychologe die reeds meer dan 10 jaar ervaring heeft met het counselen van artsen bij onder meer hun keuze tot specialisatie. Daarvoor was ze actief in het opzetten en verbeteren van de opleiding van medisch specialisten. Binnen dat kader bracht ze vele jaren door op de werkvloer, waar ze de dagelijkse gang van zaken betreffende de praktijkopleiding in kaart bracht en verbetersuggesties formuleerde.

Gebaseerd op haar verzamelde ervaring verdiept ze zich in dit boek in de verschillende problementypes bij artsen waar ze mee geconfronteerd werd. Ze gebruikt hierbij telkens goed uitgeschreven casussen die steeds een aspect van een problematiek illustreren. Het geheel speelt zich af binnen het vk en grotendeels in het National Health System (nhs), wat meteen een beperking is van het boek. Toch zit er voldoende materiaal in dat universeel is en dus vlot kan vertaald worden naar de medische situatie in onze lage landen (of breder).

Enkele van de thema’s die aan bod komen:

– Keuze van een carrière en een specialisatierichting en de onderliggende drijfveren hiervoor (‘Wounded Healer’).

– De transitie van laatstejaars in opleiding naar de eerste jaren van ‘volwaardig’ arts, met bijbehorende twijfels en onzekerheden wanneer verantwoordelijkheden toenemen en begeleiding en supervisie wegvallen. Hoe bouw je in die carrièrefase toch een ondersteuning in binnen je organisatie?

– Hoe ga je om met seksuele gevoelens voor een patiënt en wat is de rol van begeleiding en supervisie hier?

– De dokter als patiënt en de daarmee gepaard gaande rolomkering.

– De arts met beperkingen (afhankelijk van rolstoel of ontstaan van visusproblemen): wat betekent dit voor mijn carrière en hoe pas ik me aan?

Een brede waaier van onderwerpen dus, vaak erg vanuit de praktijk opgebouwd.

Dit boek gaat niet specifiek over psychiatrie, maar over het hele veld van de geneeskunde (specialist en huisarts) en dat maakt het ook extra interessant. Ik kan het dan ook aanbevelen voor ieder die bezig is met de begeleiding van artsen, zowel in de fase van de geneeskundeopleiding, de stap naar specialisatiekeuze als de eerste jaren als professional. Opleiders, medische diensthoofden, humanresourcesmedewerkers en uiteraard artsen die voor zichzelf naar een kader zoeken, kunnen er hun voordeel mee doen.

De enige beperking is dat het boek vooral aandacht geeft aan de beginjaren van opleiding en carrière. Problemen in de latere jaren en de transitie naar de exit uit de praktijk komen niet aan de orde. Investeren in de jeugd is de teneur van dit menselijke boek!

G. Dom, psychiater, Boechout