Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12

Redactioneel

J. Zinkstok

Over genetica en de psychiatrie van de toekomst, 804 - 806

Accreditatieartikel

J.K. Tijdink

Publish&Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers, 807 - 807

Onderzoeksartikel

L. Favril, I. Baetens, F. Vander Laenen

Zelfverwondend gedrag in detentie: prevalentie, risicofactoren en preventie, 808 - 816

Onderzoeksartikel

M. Lodder, A.J.P. Schrijvers, F. Termorshuizen, J.R.J. de Leeuw, W. Cahn

RIBW-bewoners en de factoren die samenhangen met een overgang naar een andere woonsituatie, 817 - 826

Overzichtsartikel

S.K. Spoelstra, L. Bais, H. Knegtering

Het driemaandelijkse paliperidon-palmitaatdepot bij schizofrenie, 827 - 833

Klinische Praktijk

V. Vanwing, S. Schevenels, C. Klockaerts, M. Danckaerts

Psychotische symptomen als bijwerking van omeprazol, 834 - 837

Klinische Praktijk

A.J.W. ter Mors, B.A.A. Bus, M. Reijbroek

Cognitieve communicatiestoornis ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel in de rechter hemisfeer, 838 - 842

Klinische Praktijk

H.C. van Mierlo, C.D. Schubart, N.M.S. Golüke, K.M. Bessembinders, J.K. Tijdink

Acute dystonie bij een patiënte met een door infectie verhoogde clozapinespiegel, 843 - 847

Klinische Praktijk

M.A.H. Monden, L.P. van der Vorst, H.J.M. Martens, A. van der Wolk

Het syndroom van inadequate secretie van het antidiuretisch hormoon (SIADH) met letale afloop tijdens gebruik van paliperidon en lamotrigine, 848 - 851

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R.M.C.A. Pot-Kolder, C.N.W. Geraets, W. Veling, M. van Beilen, A.B.P. Staring, H.J. Gijsman, P. Delespaul, M. van der Gaag

Cognitieve gedragstherapie met virtual reality bij psychose, 852 - 852

Psychiatrie van de Toekomst

F. Velders, K.M. Burgerhout

Meer genetische overlap tussen psychiatrische dan tussen neurologische stoornissen, 853 - 853

de redactie dankt

, 858 - 858

Boekbesprekingen