Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 11, 756 - 765

Onderzoeksartikel

Brua en psychiatrie: een pilotstudie onder patiënten in Nederland afkomstig van de voormalige Nederlandse Antillen

S.N. Rhuggenaath, J.D. Blom

achtergrond Personen afkomstig van Aruba, Bonaire en Curaçao, de abc-eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, schrijven hun klachten dikwijls toe aan brua, maar praten hierover zelden met hulpverleners. Dit kan de behandelrelatie en de diagnostiek negatief beïnvloeden.
doel Een beeld krijgen van de rol van brua bij de ziektebeleving van psychiatrisch patiënten in Nederland, die oorspronkelijk afkomstig zijn van de abc-eilanden.
methode Bij de Parnassia Groep te Den Haag werd een steekproef verricht onder patiënten uit deze doelgroep en werd een semigestructureerde vragenlijst afgenomen.
resultaten Van de 18 patiënten die werden geïnterviewd, geloofden 10 (56%) in brua en meenden 3 (17%) dat hun ziekte hierdoor werd veroorzaakt. Hoewel geen van de geïnterviewden aangaf zich actief in te laten met brua, hadden 8 patiënten (44%) contact gehad met een traditioneel genezer en bezaten 9 patiënten (50%) attributen ter bescherming tegen kwaad. Over het nut om met hulpverleners te spreken over brua waren de meningen verdeeld.
conclusie Patiënten in Nederland die afkomstig zijn de abc-eilanden weten allen wat brua is en meer dan de helft gelooft er ook in. Ondanks de angst en schaamte die men vaak ervaart, zal het bespreekbaar maken van brua in de klinische praktijk de hulpverlener-patiëntrelatie verbeteren en kansen bieden voor diagnostiek en behandeling.

trefwoorden Afrocaribische religie, magie, schizofreniespectrumstoornis, transculturele psychiatrie, ziekteattributie