Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 9, 592 - 600

Onderzoeksartikel

De betrouwbaarheid van Delta-T

E. de Beurs, L. Warmerdam, J.W.R. Twisk

achtergrond In de ggz wordt een felle discussie gevoerd over het nut van rom en zinvolheid van benchmarken. Diverse opinies over de betrouwbaarheid en validiteit van prestatie-indicatoren passeren hierbij de revue.
doel Onderzoeken van de betrouwbaarheid van de voornaamste indicator van Stichting Benchmark ggz (sbg), Delta-T, de indicator voor de behandeluitkomst.
methode De betrouwbaarheid werd met twee indices vastgesteld: de intraclasscorrelatiecoëfficiënt (icc) voor de overeenstemming van herhaalde metingen van de gemiddelde behandeluitkomst en de rangordecorrelatiecoëfficiënt voor de consistentie in rangordening van zorgaanbieders over de tijd.
resultaten Over het algemeen bleek de betrouwbaarheid van Delta-T uitstekend.
conclusie Betrouwbaarheid is een basaal vereiste, maar tegelijk slechts de eerste stap in het onderzoek naar de bruikbaarheid en zeggingskracht van Delta-T. Onderzoek naar de validiteit is volop gaande, met name naar hoe robuust de behandeluitkomst is voor vertekening door instrumentatie, selectie en casemixcompositie. De bruikbaarheid van de behandeluitkomst als indicator van kwaliteit van zorg zal zich uiteindelijk vooral in de praktijk moeten bewijzen.

trefwoorden benchmarken, Delta-T, prestatie-indicator, rom, test-hertest-betrouwbaarheid, therapie-uitkomst