Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8, 548 - 551

Klinische Praktijk

Delier als late complicatie van intoxicatie met quetiapine

E. Baptist, I.C. de Graaf, M. Bannink

samenvatting Wij zagen twee patiënten die werden opgenomen na intoxicatie met quetiapine en een delier kregen. De delirante symptomen ontstonden pas uren na inname en hielden vervolgens enkele dagen aan. Bij bloedonderzoek bleek de daling van de quetiapinespiegel langzamer te verlopen dan verwacht op basis van de als standaard gehanteerde, gemiddelde halfwaardetijd bij therapeutische doseringen. Het klinische beeld in de eerste uren na inname voorspelt derhalve het verdere beloop onvoldoende. Verandering in de farmacokinetiek ten gevolge van de intoxicatie, oftewel toxicokinetiek, ligt hieraan ten grondslag.

trefwoorden delier, intoxicatie, quetiapine