Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8, 552 - 556

Klinische Praktijk

Fulminante pancreatitis door hypertriglyceridemie bij gebruik van quetiapine

J.J. Luykx, J. Huygh, J. Daems, K. Schoonheydt

samenvatting Een belangrijke oorzaak van hypertriglyceridemie bij patiënten met een psychiatrische stoornis is het gebruik van een (atypisch) antipsychoticum. Meestal gaat het om een lichte stijging van de triglyceriden (tot 500 mg/dl) na recente start met een antipsychoticum. Of (overmatig) alcoholgebruik een oorzaak kan zijn van hypertriglyceridemie is nog niet opgehelderd. Wij zagen een 38-jarige vrouw met schizofrenie die vijf jaar quetiapine gebruikte en twee glazen alcohol per dag consumeerde en zich meldde met buikpijn. Laboratoriumonderzoek liet een hypertriglyceridemie (8348 mg/dl) zien, waarop zij in korte tijd een fulminante pancreatitis met trombotische trombocytopenische purpura (ttp) doormaakte. Dit is de meest gecompliceerd verlopen gevalsbeschrijving van een pancreatitis en ttp die tot op heden bij gebruik van een antipsychoticum beschreven is. Aandacht voor nauwkeurige monitoring en behandeling van hypertriglyceridemie bij patiënten met psychiatrische aandoeningen is geboden.

trefwoorden antipsychoticum, pancreatitis, quetiapine, trombotische trombocytopenische purpura