Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 7, 449 - 453

Onderzoeksartikel

Sms-herinneringen op de polikliniek ziekenhuispsychiatrie – een quasi-experimenteel onderzoek op kostenaspecten

B. Klingenberg, R. Konings, M. Duijzings, L. Visser, J. Strik, C. Leue

achtergrond Doelmatig denken en werken wordt gestimuleerd als onderdeel van de opleiding tot medisch specialist. Patiënten die zonder afmelding niet op hun afspraak verschijnen, komen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vaak voor, waardoor de mogelijkheid om zorg te leveren niet optimaal wordt benut.
doel Het reduceren van het aantal niet-verschenen patiënten op een polikliniek ziekenhuispsychiatrie middels het versturen van sms-herinneringsberichten.
methode Quasi-experimenteel onderzoek op een polikliniek ziekenhuispsychiatrie in 2016, waarbij 96 van de 101 geplande deelnemers werden geïncludeerd. Uiteindelijk ontvingen 50 patiënten een sms ter herinnering aan de intakeafspraak en 46 ontvingen deze niet. Middels een χ2-test werden groepsverschillen getoetst. De effectgrootte werd uitgedrukt in een ‘number needed to cash’ (nnc), vergelijkbaar met het number needed to treat (nnt). Ziekenhuisdata werden gebruikt om de misgelopen inkomsten op jaarbasis te schatten.
resultaten Er werd een significant groepsverschil gevonden van 74% versus 92% polikliniekbezoeken (p = 0,018) in het voordeel van de interventiegroep, met een nnc van 5,53, dit kwam overeen met 6 sms-berichten om éen patiënt extra te laten verschijnen voor intake. Er werd geschat dat er ruim € 53.000.- per jaar en per polikliniek aan gemiste inkomsten waren, gebaseerd op data uit 2016.
conclusie Het versturen van herinneringsberichten via sms is effectief bij het reduceren van het aantal niet-nagekomen afspraken op een polikliniek voor ziekenhuispsychiatrie.

trefwoorden doelmatigheid, sms, ziekenhuispsychiatrie