Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 6, 397 - 402

Overzichtsartikel

Het begrip ‘beslissingsambivalentie’ (decisional conflict) en de bruikbaarheid ervan bij de evaluatie van gedeelde besluitvorming

M.J. Metz, M.A. Veerbeek, I. Elfeddali, E. de Beurs, C.M. van der Feltz-Cornelis, A.T.F. Beekman

achtergrond Aansluitend op de toenemende belangstelling voor gedeelde besluitvorming (shared decision making; sdm) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ontstaat behoefte om de toepassing ervan te evalueren. Het begrip ‘beslissingsambivalentie’ (decisional conflict), dat vanuit patiëntperspectief de tevredenheid over het besluitvormingsproces en de genomen besluiten in kaart brengt, kan hierbij helpen.
doel Inzicht geven in decisional conflict en reflectie op de bruikbaarheid bij de evaluatie van sdm in de ggz.
methode Een literatuurstudie naar het begrip ‘decisional conflict’ gevolgd door een vertaalslag naar een visueel model.
resultaten Decisional conflict is een veelomvattend begrip dat zowel in gaat op de beïnvloedende factoren (informatie, steun, helderheid over persoonlijke waarden) van het besluitvormingsproces, de mate van onzekerheid over keuzes als wel de kwaliteit van de besluitvorming. Decisional conflict is gevisualiseerd in een model en kan via de Decisional Conflict Scale gemeten worden.
conclusie Decisional conflict is, ook in de ggz, bruikbaar om de toepassing van sdm te evalueren en daarmee de kwaliteit van de besluitvorming te optimaliseren. Dit is van belang omdat het ervaren van minder decisional conflict bij patiënten leidt tot meer behandelgetrouwheid en betere gezondheidsuitkomsten.

trefwoorden decisional conflict, gedeelde besluitvorming, gezamenlijke besluitvorming, shared decision making