Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 5, 333 - 337

Korte bijdrage

Is de psychiatrie klaar voor de meelezende patiënt? Inventarisatie van eerste ervaringen

S.M.P. van Veen, M. Mostert, L. de Witte, M. Somers

achtergrond Patiënten krijgen het recht om digitaal direct hun dossier in te zien, een mogelijkheid die patiënten van het umcu sinds 2015 hebben.
doel Een gesprek op gang brengen over de toename van online meelezende patiënten.
methode Beschrijven van de ervaringen van de vakgroep Psychiatrie met dit patiëntenportaal. Deze verkregen we via discussie en vragenlijsten.
resultaten In de komende jaren zullen drie wettelijke grondslagen gaan bepalen dat patiënten zo snel mogelijk, op afstand, digitale toegang moeten krijgen tot hun dossier. Directe online-inzage in het dossier verbetert de toegankelijkheid van het medisch dossier en bekrachtigt hiermee de patiënt. Een deel van de behandelaars ervoer veranderend behandelcontact en in de verslaglegging werd meer rekening gehouden met meelezen.
conclusie Onlinetoegang door patiënten zal de dynamiek tussen behandelaar en patiënt beïnvloeden. Meer onderzoek, onder andere naar het patiëntenperspectief, en een gesprek binnen de beroepsgroep zijn nodig om de implementatie van onlinetoegang tot het dossier te stroomlijnen.

trefwoorden online-inzage in dossier, patiëntenportaal, psychiatrie