Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 4, 283 - 283

2017 223 cover te brown

Algemene psychiatrie

Outside the box. Rethinking ADD/ADHD in children and adults. A practical guide

Thomas E. Brown

American Psychiatric Association Publishing, Arlington 2017 306 pagina’s, isbn 978-15-856-2427-0, $ 59,-

Wie hoopt in dit boek iets te lezen over conceptuele problemen zoals de re-ificatie van diagnostische categorieën of maatschappijkritische aspecten zoals de medicalisering van ontwikkelingsstoornissen, zal dit boek ontgoocheld terzijde leggen. Het ‘outside the box’ in de titel slaat enkel op de terloopse opmerking dat personen met adhd creatieve denkers kunnen zijn.

De auteur wil een praktijkgerichte update brengen van wat als mainstream wetenschappelijke kennis kan beschouwd worden. adhd wordt dus voorgesteld als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis waarbij vertraagde cerebrale rijping leidt tot problemen met executieve functies. De oorzaak van het feit dat personen met adhd sommige taken waarin ze sterk geïnteresseerd zijn efficiënt uitvoeren terwijl ze andere taken schromelijk verwaarlozen, wordt vastgelegd in een niet goed afgestelde neurale dopaminetransmissie leidend tot een falend werk­geheugen. Het paradigma van executieve functiestoornis staat centraal en ook elke vorm van comorbiditeit wordt vanuit onderliggende executieve functieproblemen belicht. Beginnend middelenmisbruik is bijvoorbeeld in deze optiek het lineaire gevolg van de studie- en motivatieproblemen die adolescenten met adhd ondervinden.

Dit boek is vooral psycho-educatief opgevat en biedt clinici weinig nieuws of theoretische achtergrond. Zowel in de beschouwende hoofdstukken over behandeling als in de klinische vignetten ligt de nadruk sterk op farmacotherapie. Er wordt geen specifiek psychotherapeutisch model naar voren geschoven. De lezer kan zich informeren over het uitgebreide gamma galenische vormen van stimulantia dat in de Verenigde Staten beschikbaar is of over de mogelijkheden tot samenwerking met scholen onder de American College Act. Dat dit boek onder auspiciën van de American Psychiatric Association uitkomt, is hier waarschijnlijk niet vreemd aan.

Dit boek biedt weinig meerwaarde ten opzichte van de reeds voorhanden zijnde Nederlandstalige psycho-educatieve boeken over adhd.

J.G.R.M. Scholiers, psychiater, Berchem