Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 4, 280 - 281

2017 110 cover henshaw

Algemene psychiatrie

Modern management of perinatal psychiatric disorders (2de ed.)

Carol Henshaw, John Cox, Joanna Barton

Dit Britse handboek biedt een goed en volledig overzicht van de psychiatrische behandeling van vrouwen in de vruchtbare leeftijd, met name in de perinatale periode. De auteurs zijn zeer ervaren in dit veld en hebben hun sporen meer dan verdiend. Carol Henshaw en John Cox zijn beiden voorzitter geweest van de Marcé Society for Perinatal Mental Health. Daarnaast heeft John Cox aan de wieg gestaan van de Edinburgh Postnatal Depression Scale (epds), een korte zelfinvulvragenlijst die ook in Nederland veelvuldig gebruikt wordt om te screenen op perinatale angst en depressie.

Het boek is geschreven voor een brede doelgroep, niet alleen voor psychiaters. Er staat ook nuttige informatie in voor onder anderen gynaecologen, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en beleidsmakers. Het begint met een interessant hoofdstuk waarin het historisch perspectief van dit psychiatrisch veld rond de partus wordt uitgelicht. Hierin wordt ook de ontwikkeling naar de dsm-5 genoemd met terecht kritische opmerkingen. Ten eerste benoemen auteurs het gebrek aan onderscheid tussen de zwangerschap en de post-partumperiode. Daarnaast wijzen ze op de zeer beperkte termijn van 4 weken post partum voor de ‘peri-partum’-specificatie en het ontbreken van de diagnostische classificatie post-partumpsychose ondanks de toename van evidentie voor deze aparte groep.

Daarna volgen er hoofdstukken waarin verschillende psychiatrische stoornissen worden uitgelicht. Auteurs besteden uitgebreid aandacht aan het systeem, screening en preventie, transculturele aspecten en psychofarmacologie tijdens zwangerschap en lactatie. Het zijn complete hoofdstukken met veel kennisoverdracht en uitgebreide referenties.

De opzet komt grotendeels overeen met het Nederlandse Handboek psychiatrie en zwangerschap (Lambregtse-van den Berg e.a. 2015). Naar mijn mening heeft de Nederlandse versie meer structuur en is overzichtelijker opgezet. Zo hebben de hoofdstukken in het Nederlandse handboek een samenvatting na elk hoofdstuk, wat het makkelijk maakt om snel de benodigde kennis op te zoeken. In deze Britse versie kom je met de index bij vergelijkbare informatie en zal er bij sommige onderwerpen wel meer verdieping zijn.

Al met al is dit handboek een meerwaarde in de kast van collegae met specifieke interesse voor de zwangerschapsgerelateerde psychiatrie.

 • Lambregtse-van den Berg M, van Kamp I, Wennink H. Handboek psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom; 2015.

  RCPsych Publications,

  Londen 2017

  330 pagina’s;

  isbn 978-19-097-2677-2,

  35,-

E.M. Knijff, psychiater, Rotterdam