Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 2, 127 - 128

2017 54 cover dumont 1

Algemene psychiatrie

Praktische farmacologie bij ADHD

Glenn Dumont

In de behandeling van adhd bij kinderen, jeugdigen en volwassenen speelt medicatie een prominente rol. In de in 2018 te verschijnen zorgstandaard adhd, die de standaard voor zorgvuldige behandeling gaat beschrijven, zal niet getornd worden aan deze centrale positie, dus de controverse eromheen zal ook niet verdwijnen. Vandaar dat ik wel belangstelling verwacht voor dit handzame boekje, waarin de auteur, klinisch farmacoloog Glenn Dumont, in kort bestek degelijke (en inderdaad praktische) informatie geeft over de medicatie bij adhd.

Hierbij is het leeuwendeel gereserveerd voor de stimulerende middelen, maar ook de andere medicijnen komen goed in beeld. Naast de gebruikelijke informatie (zoals dosering en bijwerkingen) geeft de auteur over de meeste brandende kwesties rond deze middelen een adequaat antwoord. Hierbij gaat het om het off-labelgebruik van deze medicijnen, de problemen rond vergoeding, het gebruik in het verkeer, het meenemen van de medicijnen naar het buitenland en ook de combinatie met antipsychotica. Wegens de vaak voorkomende slaapproblemen is er ook een nuttige paragraaf over het correct gebruik van melatonine.

De tekst bevat veel voorbeelden uit de praktijk, waarbij de lezer gevraagd wordt casuïstiekvragen te beantwoorden.

Dit beknopte boek is erg geschikt als een reisgids voor de minder ervaren collega die zich in korte tijd de relevantste informatie over adhd-medicatie wil eigen maken. Enige nadeel: de schrijver heeft zich heel nadrukkelijk tot de farmacotherapie beperkt. Wie dus meer wil weten over diagnostiek en behandeling van adhd, moet andere handboeken raadplegen. In dat verband kan ik de nieuwe druk van het boek van Sandra Kooij (2017) over adhd bij volwassenen aanbevelen.

 • Kooij JJS. ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling (4de ed). Amsterdam: Pearson Benelux; 2017.

  Uitgeverij Lannoo,

  Tielt, 2016

  99 pagina’s,

  isbn 978-94-014-3299-3,

  29,99

P. Carpentier, psychiater, ’s-Hertogenbosch