Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 11, 713 - 719

Korte bijdrage

Intensive home treatment: een eerste observationele evaluatie

R.A. Gotink, G. Bergsma, M.T. Hoogwegt, C.L. Mulder, A.R. van Gool

achtergrond Bij intensive home treatment (iht) bieden we bij Yulius zes weken zorg in de thuissituatie aan psychiatrische patiënten in crisis, voor wie normaal gesproken open opname geïndiceerd is.
doel Kenmerken van de patiëntenpopulatie, de inhoud en uitkomsten van iht in kaart brengen.
methode Beschrijven van 75 opeenvolgende aanmeldingen voor iht met voor- en nameting.
resultaten Bij 15 patiënten was er een aanmelding vanuit opname en bij 60 om opname te voorkomen. Uiteindelijk kregen 59 van de aangemelde patiënten iht; 41 patiënten hebben de zesweekse module afgemaakt en de nameting bijgewoond. Psychiatrische symptomen, suïcidaliteit, en mantelzorgbelasting verbeterden significant en de evaluatie was zeer positief. Voor 75% van de patiënten bij wie iht als opnameverkortend, en voor ruim 91% van de patiënten bij wie iht als opnamevoorkomend werd ingezet, was iht voldoende om niet opgenomen te hoeven worden.
conclusie iht werd zeer gewaardeerd en is mogelijk een goed alternatief voor opname. Om de daadwerkelijke effectiviteit vergeleken met opname vast te stellen is gerandomiseerd onderzoek nodig.

trefwoorden behandelevaluatie, cohort, intensive home treatment