Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 10, 626 - 631

Korte bijdrage

ResPECT – een decennium Vlaams-Nederlands onderzoek naar elektroconvulsietherapie

P. Sienaert, M.L. Stek, H. Comijs, F.-L. de Winter, A. Dols, P. Eikelenboom, L. Emsell, K.H. Kho, R.M. Kok, J. Obbels, M.L. Oudega, D. Rhebergen, M. Vandenbulcke, O.A. van den Heuvel, E. van Exel, K. Vansteelandt, E. Verwijk, F. Bouckaert, H.P. Spaans

achtergrond Er is een toenemende klinische en wetenschappelijke aandacht voor elektroconvulsietherapie (ect).
doel Een overzicht geven van de belangrijkste onderzoeksbevindingen van het Vlaams-Nederlands onderzoeksconsortium Respect.
methode Narratief literatuuroverzicht.
resultaten Onderzoek toont de superieure werkzaamheid van ect bij depressie op latere leeftijd en bij depressie met psychotische kenmerken. ect met een standaard korte pulsbreedte is nog steeds te verkiezen wegens de sterkere werking en geringe cognitieve bijeffecten. Ook kwetsbare ouderen kunnen goed op ect reageren.
conclusie Het onderzoek naar ect biedt nieuwe inzichten die toepasbaar zijn in de klinische praktijk. Onderzoek naar werkingsmechanismen vergroot tevens het inzicht in de pathofysiologie van depressie.

trefwoorden elektroconvulsietherapie, ouderenpsychiatrie, psychotische depressie, ultrakorte pulsbreedte, werkingsmechanisme