Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 10, 650 - 654

Korte bijdrage

Non-invasieve neurostimulatie als behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie

S. van der Meersche, G. Lemmens, C. Matton, C. Baeken

achtergrond Neurostimulatie is een potentiële behandeloptie bij kinderen en adolescenten met psychiatrische problemen.
doel Kritische evaluatie van de effectiviteit van twee niet-invasieve neurostimulatietechnieken, te weten repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rtms) en transcraniële gelijkstroomstimulatie (tdcs), in de behandeling van psychiatrische stoornissen bij jongeren.
methode Literatuuronderzoek via PubMed.
resultaten We vonden enige evidentie voor het gebruik van rtms bij unipolaire depressie, psychose, autismespectrumstoornis, aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis en ticstoornis. Onderzoek naar tdcs is voorlopig zeer beperkt.
conclusie Er is behoefte aan verder onderzoek naar zowel veiligheid als effectiviteit voordat deze behandelingen toegepast kunnen worden binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

trefwoorden kinder- en jeugdpsychiatrie, rtms, tdcs