Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 9, 520 - 527

Oorspronkelijk artikel

Slaap-waakstoornissen bij volwassenen met autisme in een klinische setting: een pilotstudie

G.J. Rosbergen, M.P. Jansen, A.R. Rosbergen-De Vries, Y. Roke, R. Otten

achtergrond Ondanks de negatieve effecten van een slaap-waakstoornis in de algemene populatie en bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ass), is er weinig bekend over slaap-waakstoornissen bij volwassenen met ass.
doel Screenen op slaap-waakstoornissen en onderzoeken van slaap-waakpatronen middels objectieve en subjectieve metingen bij volwassenen met als primaire diagnose een ass zonder comorbide cognitieve beperking in een klinische setting.
methode De slaap werd bij 19 patiënten in een residentiële behandelsetting in kaart gebracht met een slaapanamnese, slaapdagboek en vragenlijsten (subjectieve meting) en actigraaf (objectieve meting) gedurende 7 dagen. Ook registreerden wij comorbide symptomen van angst- en stemmingsproblematiek en medicatiegebruik.
resultaten Bij 9 patiënten (47%) constateerden wij een niet eerder gediagnosticeerde slaap-waakstoornis. De deelnemende patiënten overschatten hun slaapefficiëntie (slaapdagboek) vergeleken met objectieve data (actigrafie). De slaapbeleving kwam wel overeen met de objectief gemeten slaapefficiëntie. Hoewel 14 patiënten kenmerken van angst- en/of stemmingsproblematiek rapporteerden, was slechts bij 2 patiënten een comorbide depressieve stoornis gediagnosticeerd; 15 patiënten kregen psychofarmaca.
conclusie Een slaap-waakstoornis en angst- en stemmingsklachten komen wellicht vaker voor bij volwassenen met ass in de klinische populatie dan wordt gerapporteerd en verdienen meer aandacht bij diagnostiek en behandeling.

trefwoorden actigrafie, autisme, slaap, volwassenen