Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 5

Redactioneel

L. Wunderink

Hebben de voordelen van de moderne ggz ook hun nadeel?, 266 - 268

Oorspronkelijk artikel

D. Baeyens, A. Moniquet, M. Danckaerts, S. van der Oord

Vergelijkend onderzoek naar structureel stigma bij ADHD en autismespectrumstoornis in de Vlaamse dagbladen, 269 - 277

Oorspronkelijk artikel

A.E. Dingemans, E.F. van Furth

Het meten van verandering tijdens behandeling voor eetstoornissen: een vergelijking van algemene en specifieke vragenlijst, 278 - 285

Overzichtsartikel

J.G.F.M. Hovens, E.J. Giltay, A.M. van Hemert, B.W.J.H. Penninx

Emotionele littekens: langetermijn-gevolgen van jeugdtrauma voor angst- en depressieve stoornissen, 286 - 296

Korte bijdrage

D.P. Muller, L. de Haan

Stoppen met roken en schizofrenie, 297 - 301

Gevalsbeschrijving

E.C. Potters, J.T.H. van Asseldonk, J.J.D. Tilanus

Het othellosyndroom bij de ziekte van Parkinson; een voorbeeld van een minder bekende waan, 302 - 305

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Noordraven

Financiële beloning en medicatietrouw bij patiënten met psychotische stoornissen, 306 - 307

Nederlands-Vlaams toponderzoek

W. Peyrot

Mogelijke stijging populatieprevalentie van psychiatrische stoornissen doordat ouders op elkaar lijken, 308 - 309

Referaat

S.K. Spoelstra, C.A.J. Baas, J. Bruins, H. Knegtering

Mortaliteit en cumulatief gebruik van antipsychotica, antidepressiva en benzo-diazepinen bij patiënten met schizofrenie, 310 - 311

Psychiatrie van de Toekomst

G. van de Kraats

Depressie en suïcidaliteit bij piloten: nasleep catastrofale Germanwings-vlucht 9525, 312 - 312

Ingezonden brief

Reactie op ‘Op weg naar een positieve psychiatrie?’, 320 - 322

Boekbesprekingen