Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 2, 78 - 86

Oorspronkelijk artikel

De bidirectionele relatie tussen beweging en slaap bij personen met en zonder depressie1

N.A.M. Oude Oosterik, M.E.J. Bouwmans, I.W. de Groot, E.H. Bos, P. de Jonge

achtergrond Beweging en slaap zijn aan elkaar gerelateerd. Onduidelijk is wat de richting van het verband is tussen beweging en slaap en of dit verschillend is voor personen met en zonder depressieve stoornis.
doel Onderzoeken van de bidirectionele relatie tussen beweging en slaap in het dagelijks leven met herhaalde metingen bij personen met en zonder depressieve stoornis.
methode Alle deelnemers met (n = 27) en zonder depressie (n = 27) vulden 30 opeenvolgende dagen 3 keer per dag een elektronische vragenlijst in met vragen over subjectieve slaapkwaliteit en slaapduur en droegen gedurende deze periode 24 uur per dag een bewegingsmeter die fysieke activiteit registreerde.
resultaten Multilevelanalyses toonden dat toename van de subjectieve slaapduur afname van beweging tot gevolg had. De verschillen tussen de individuen in de richting en sterkte van dit verband waren significant. Veranderingen in beweging waren niet voorspellend voor veranderingen in slaapkwaliteit en slaapduur. De gevonden verbanden verschilden niet tussen deelnemers met en zonder depressie.
conclusie Verandering in slaapduur voorspelt verandering in beweging, met een significante heterogeniteit tussen individuen. De bevindingen onderstrepen het belang van onderzoek en het ontwikkelen van interventies op het niveau van de individuele patiënt.

trefwoorden beweging, depressie, herhaalde metingen, individuele verschillen, subjectieve slaap