Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 12, 886 - 890

Korte bijdrage

Combineren van klassieke monoamine-oxidaseremmer en tricyclisch anti-depressivum bij therapieresistente depressie: gevalsbeschrijving en literatuuroverzicht

P. Schipper, L. Vanmolkot, F.P.M.L Peeters

achtergrond Het combineren van een klassieke monoamineoxidaseremmer (maoi) met een tricyclisch antidepres-sivum (tca) wordt gecontra-indiceerd geacht vanwege het risico op het ontstaan van een serotonine-syndroom. Een toevallige ervaring stimuleerde ons tot een literatuurstudie naar de effectiviteit en risico’s van de combinatie van deze typen antidepressiva.
doel Literatuurstudie naar de effectiviteit en complicaties van de behandeling van therapieresistente depressie met de combinatie van een maoi en een tca.
methode Zoekactie in PubMed met nazoeken van referenties in gevonden artikelen.
resultaten Het risico op het ontstaan van een serotoninesyndroom en andere complicaties als gevolg van het combineren van een maoi en een tca lijkt te zijn overschat als gevolg van foute interpretaties van gevalsbeschrijvingen. In de literatuur zijn er beperkte aanwijzingen voor effectiviteit van de combinatiebehandeling bij patiënten bij wie monotherapie met een van beide middelen onvoldoende werkzaam is gebleken. De combinatiebehandeling lijkt, met inachtneming van gebruikelijke voorzorgs-maatregelen, veilig indien de maoi wordt toegevoegd aan een tca met geringe serotonerge affiniteit of indien deze beide middelen gelijktijdig in langzaam oplopende dosering worden voorgeschreven.
conclusie Een combinatiebehandeling van een maoi met een tca is bij patiënten met een ernstig therapie-resistente depressie een optie indien monotherapie met deze middelen niet werkzaam is gebleken.

trefwoorden combinatie, depressie, maoi, tca, veiligheid