Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 11, 785 - 793

Oorspronkelijk artikel

Validatie van testen voor intelligentie en beperkingen in het functioneren bij Papiamentstalige verdachten

M. van de Vorst, D.J. Vinkers, G.E. Matroos, F. Heijtel, H.W. Hoek

achtergrond Hoewel bij Papiamentstalige verdachten in Nederland de diagnose zwakbegaafdheid vaak wordt gesteld, is er geen gevalideerd Papiamentstalig onderzoeksinstrument voor het meten van de intelligentie of van beperkingen in het functioneren beschikbaar.
doel Het valideren van een Papiamentstalige Groninger Intelligentie Test 2 (git 2) en Barkley Functioning Impairment Scale (bfis) bij Antilliaanse verdachten in de Justitiële Instelling Caribisch Nederland (jicn) Bonaire.
methode Met toestemming van de uitgevers werden de git 2 en de bfis vertaald naar het Papiaments door twee onafhankelijke deskundigen. Deze versies werden vervolgens door twee andere deskundigen weer terugvertaald naar het Nederlands. Beide testen werden afgenomen bij verdachten met Bonairiaanse ouders die minimaal 18 dagen in de jicn Bonaire verbleven in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2014.
resultaten Bij 23 Bonairiaanse verdachten die verbleven in de jicn Bonaire werden de Papiamentstalige git 2 en bfis afgenomen. Er was voldoende interne consistentie en inter-itemcorrelatie van de testen. Bij 95% van de deelnemers was de iq-score omgerekend tussen 79,2 en 96,8. Bij de bfis was vooral de vraag naar zelfzorg een sensitieve vraag. Het gebruik van middelen werd geassocieerd met meer beperkingen in het functioneren.
conclusie Dit onderzoek lijkt een goede eerste stap op weg naar een gevalideerde git 2 en bfis. Het geschreven Papiaments is voor testdiagnostiek bruikbaar.

trefwoorden algemeen functioneren, intelligentie, middelengebruik, Papiaments, validatie