Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 11, 809 - 813

Korte bijdrage

Mindfulnesstraining voor aiossen psychiatrie: een pilotstudie

H.J.R. Hoenders, S.H. Booij, H. Knegtering, H. van den Brink

achtergrond Medisch studenten en artsen in opleiding tot specialist (aiossen) hebben een verhoogd risico op burn-out. Bovendien lijkt bij medisch studenten het niveau van empathie te dalen tijdens de studie. Dit lijkt gerelateerd aan een hoog stressniveau. Op mindfulness gebaseerde interventies blijken bij medisch studenten stress te kunnen verminderen en empathie te verhogen. Aiossen psychiatrie hebben wellicht ook baat bij mindfulness.
doel De effecten van een mindfulnesstraining op stress en empathie onderzoeken bij aiossen psychiatrie.
methode Pilotonderzoek dat bestond uit een 8-weekse training mindfulness. Voor en na de training vulden 11 van de 13 deelnemende aiossen psychiatrie vragenlijsten in over empathie, ervaren stress en mindfulness.
resultaten De deelnemers rapporteerden aan het eind van de training significant meer empathie dan aan het begin. De ervaren stress daalde, maar niet significant.
conclusie De resultaten ondersteunen het idee dat mindfulnesstraining een waardevol onderdeel kan zijn van het curriculum van de aiossen.

trefwoorden mindfulness, aios, empathie