Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 717 - 727

Korte bijdrage

Kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen; een systematisch literatuuronderzoek van economische evaluatiestudies

P. Wetzelaer, J. Lokkerbol, A. Arntz, A. van Asselt, S. Evers

achtergrond Een totaaloverzicht in de kosteneffectiviteit van psychotherapie voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis ontbreekt.
doel Een overzicht geven van de wetenschappelijke literatuur over de kosteneffectiviteit van psychotherapie voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.
methode Systematisch literatuuronderzoek. We doorzochten de database van nhs eed, PubMed en Psycinfo en beperkten onze zoekactie tot volledige economische evaluaties waarbij de deelnemers bestonden uit patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.
resultaten De meeste studies ondersteunden de kosteneffectiviteit van minimaal één van de onderzochte psychotherapeutische behandelingen. Dialectische gedragstherapie was het vaakst onderzocht, daarna schematherapie en cognitieve gedragstherapie.
conclusie Het wetenschappelijke bewijs laat in het algemeen zien dat de psychotherapeutische behandelingen voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis kosteneffectief zijn ten opzichte van de vergelijkingscondities. Dit is belangrijke informatie in de overweging om dergelijke behandelingen te vergoeden.

trefwoorden kosteneffectiviteit, persoonlijkheidsstoornissen, psychotherapie