Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 733 - 738

Korte bijdrage

Het rendement van de ziekenhuis­psychiatrie: heden en toekomst

A. Honig, D. Sierink, B. Verwey

achtergrond Zorg geboden door de consultatieve en ziekenhuispsychiatrie (czp) vertoont grote diversiteit waardoor deze onvoldoende herkenbaar en beschikbaar is. Dit jaar zijn in een visiedocument van de afdeling czp de contouren van wenselijke zorg aangegeven.
doel Beschrijven van de kerntaken van de huidige czp-zorg en hoe deze in de toekomst vormgegeven moet worden.
methode Select overzicht uit ziekenhuispsychiatrische literatuur, gecombineerd met, na consultatie van de beroepsgroep, breed gedragen visie op de toekomst van de ziekenhuispsychiatrie.
resultaten Kerntaken van de czp zijn: 1. klinische en poliklinische zorg aan complexe patiënten met een combinatie van somatische en psychiatrische problemen (inclusief verslaving) en 2. acute opvang, diagnostiek en behandeling van patiënten die zich met name via de spoedeisendehulpafdeling (seh) aandienen. Met oog daarop zouden de kwaliteit van opleiding, scholing en financiering van zorg verbeterd dienen te worden.
conclusie Wij bepleiten dat grote algemene en alle academische ziekenhuizen die zorg bieden aan patiënten met complexe problematiek naast een psychiatrisch consultatieve dienst (pcd) met psychiatrische seh-opvang en ziekenhuispolikliniek dienen te beschikken over opnamemogelijkheden zoals een medisch-psychiatrische unit (mpu). Kenmerkend voor de zorg is de rol van psychiater als poortspecialist en het werken als onderdeel van een zorgketen. Partners in deze ketenzorg zijn intern andere medisch specialisten en extern vooral collegae in de ggz en huisartsen.

trefwoorden consultatieve en liaisonpsychiatrie, medisch-psychiatrische unit, Visiedocument, ziekenhuispsychiatrie