Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 688 - 694

Korte bijdrage

Intersectorale kosten en baten van geestelijke (on)gezondheid

A.T.G. Paulus, R.M.W.A. Drost, D. Ruwaard, S.M.A.A. Evers

achtergrond Geestelijke (on)gezondheid kan ook in sectoren buiten de gezondheidszorg tot kosten en baten leiden. Ondanks de groeiende aandacht voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba’s) – waarin kwantificering van alle relevante kosten en baten centraal staat – is over deze intersectorale kosten en baten (ikb’s) nog maar weinig bekend.
doel Een eerste inventarisatie presenteren van de ikb’s die samenhangen met geestelijke (on)gezondheid en de relatie schetsen tussen ikb’s en mkba’s.
methode Exploratief literatuuronderzoek en secundaire analyse van resultaten uit een eerdere studie.
resultaten Bij ten minste acht geestelijke stoornissen wordt een (monetaire) impact op minstens drie sectoren buiten de gezondheidszorg vermeld.
conclusie Nader onderzoek naar ikb’s kan meer inzicht bieden in relevante kosten en baten en uiteindelijk beter richting geven aan intersectoraal beleid.

trefwoorden geestelijke gezondheidszorg, intersectorale kosten en baten, maatschappelijke kosten-batenanalyses