Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 8, 574 - 582

Oorspronkelijk artikel

Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden

I. Jeandarme, C. Pouls, K. Hanoulle, T.I. Oei, S. Bogaerts

achtergrond Op basis van artikel 21 van de Wet tot bescherming van de maatschappij kan de minister van Justitie een veroordeelde laten interneren wanneer zich tijdens de detentie een psychiatrische stoornis ontwikkelt. Met het voorstel tot afschaffing van dit wetsartikel vrezen psychiatrische centra geconfronteerd te worden met gevaarlijke forensisch psychiatrische patiënten.
doel Nagaan wat het profiel is van geïnterneerden-veroordeelden en in hoeverre dit afwijkt van dat van reguliere geïnterneerden.
methode Geïnterneerden-veroordeelden (n = 48) en reguliere geïnterneerden (n = 483) die werden opgenomen in een van de medium security units in Vlaanderen werden vergeleken op demografische, klinische en risicokenmerken.
resultaten Geïnterneerden-veroordeelden vertoonden een zwaardere psychiatrische problematiek en een hoger risicoprofiel.
conclusie Het afschaffen van de ministeriële internering stelt psychiatrische ziekenhuizen voor nieuwe uitdagingen.

trefwoorden artikel 21, internering, Wet ter bescherming van de Maatschappij