Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 8

Redactioneel

W.W. van den Broek

Altmetrics, eindelijk een maat voor maatschappelijke relevantie, 562 - 564

Oorspronkelijk artikel

M.W. Kloos, B.G. Tiemens, G.J.M. Hutschemaekers

Patiënten zonder DSM-IV-diagnose en/of met subklinische klachten in de generalistische en specialistische ggz, 565 - 573

Oorspronkelijk artikel

I. Jeandarme, C. Pouls, K. Hanoulle, T.I. Oei, S. Bogaerts

Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden, 574 - 582

Overzichtsartikel

J. van Horn, M. Eisenberg, K. Uzieblo

Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg, 583 - 592

Korte bijdrage

M. Nederlof, L.J. Stoker, A.C.G. Egberts, E.R. Heerdink

Instructies voor monitoren van klinische parameters in de registratieteksten van psychofarmaca: overzicht en toepasbaarheid voor de klinische praktijk1, 593 - 598

Gevalsbeschrijving

A.N. Walstra, M. VAN den Broek, E.J. Giltay, J. van Paassen, M.S. van Noorden

Succesvolle behandeling met amantadine bij een patiënt met ECT-resistente maligne katatonie, 599 - 602

Gevalsbeschrijving

T.R.W.M. Walrave, S. Mohammad, R.R. Ploeger

Manie na gebruik van een antibioticum, 603 - 606

Nederlands-Vlaams toponderzoek

F.J.J. ter Heide

EMDR bij vluchtelingen met PTSS: veilig en effectief?, 607 - 607

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Nuijten

Substitutie met dexamfetamine SR naast medische heroïne bij chronische crack- en opiaatafhankelijkheid, 608 - 608

Referaat

R. Badrising, J. de Jong

Relatie tussen psychotische belevingen en PTSS, 609 - 610

Referaat

S.K. Spoelstra, C.A.J. Baas, H. Knegtering

Antipsychotica bij therapieresistente schizofrenie, 610 - 611

Psychiatrie van de Toekomst

L. van Diermen, E. Van Assche

Kan focus op slaap depressie voorkomen?, 612 - 612

Boekbesprekingen