Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 7, 535 - 542

Korte bijdrage

Gegevensstromen en grenzen aan het gebruik van patiëntgegevens van (forensische) jeugdinstellingen

E. van der Sloot, R.R.J.M. Vermeiren, D.P. Engberts

achtergrond Patiëntgegevens worden gebruikt door meerdere instanties voor verschillende doeleinden. Een van de onduidelijkheden die spelen betreft de aard van de gegevensstromen. Dit bemoeilijkt de discussie over rechtmatigheid van gebruik van gegevens voor verschillende doeleinden.
doel Inzicht bieden in de incongruentie tussen doelen van gegevensverzameling en gegevensgebruik.
methode Gebruik is gemaakt van literatuur en (open) interviews met praktijkmedewerkers.
resultaten Patiëntgegevens zijn onder te verdelen in vier domeinen die corresponderen met de verschillende doelen waarvoor gegevens worden verworven en gebruikt: klinisch, kwaliteit en beleid, onderzoek en overig.
conclusie Niet alleen de aard van de gegevens, maar vooral de verschillende doelen waarvoor deze worden verzameld en gebruikt zijn van belang voor de omgang met patiëntgegevens.

trefwoorden domeinen, gegevensverzameling, gegevensgebruik, praktijk, wet- en regelgeving